DigitalMarketing ไม่ใช่แค่การลงโฆษณา

Digital Marketing ไม่ใช่แค่การลงโฆษณา

แน่นอนที่สุดครับ เราต้องยอมรับว่า Facebook และ Google คือช่องทางที่ได้ผลดีในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย แต่จุดที่เราควรให้ความสำคัญมากกว่าคือ ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของเรา เค้ามีความต้องการอะไร, สนใจและอยากรับรู้ รับฟังอะไร, มีพฤติกรรมอย่างไรจนกว่าจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ
จะเห็นได้ว่า การลงโฆษณา เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพียงแค่เราต้องเพิ่มการวางแผนในเรื่องอื่นๆตาม Customer Journey ด้วย นั่นต่างหากที่ทำให้เราเอาชนะใจกลุ่มเป้าหมาย และดึงเค้ามาเป็นลูกค้าของเราได้

แต่การเอาชนะใจลูกค้าในธุรกิจแต่ละประเภท มีวิธีการที่ต่างกัน ซึ่งควรจะวางแผนแบบเฉพาะเจาะจง
หากต้องการคำปรึกษา ติดต่อเราผ่านช่องทางต่างๆได้เลยครับ

- ยินดีที่ได้รู้จักครับ