เกี่ยวกับเรา

"We believe in THINKING DIFFERENTLY"

We are an integrated creative with knowledge in digital marketing. Our experience in user-experience design, digital technology implementation is strength to approach and engage client.

YOUR GOAL is OUR GOAL.

เกี่ยวกับฮุค ดีไซน์

ฮุค ดีไซน์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2011 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการทำการตลาดที่แตกต่าง
เพื่อให้ลูกค้าของเราบรรลุจุดมุ่งหมายในการขาย และเป็นที่จดจำสำหรับผู้พบเห็น 

ในปัจจุบันมีการเพิ่มช่องทางการขายต่างๆ อย่างมากมาย
ซึ่งเราเองก็พยามหาช่องทางใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพ มาเสนอลูกค้าเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มกำไรให้มากขึ้น 
โดยหลักการทำงานนั้นยังคงยึดมั่นในแบบเดิมที่เป็นมาคือ การคิดต่าง แบบมีเหตุผล

ในปี 2018 ฮุค ดีไซน์ ได้ขยายทีมเพื่อรองรับการทำงานให้มากยิ่งขึ้น
โดยทีมงานที่มีประสบการณ์สูง และยังคงหวังว่าจะได้รับใช้ท่านด้วยปรัชญาประจำบริษัท คือ
"ความสำเร็จของคุณ ก็คือความสำเร็จของเราเช่นกัน"